Curso de Educación Plástica y Visual a nivel de segundo de E.S.O.